Start | Jönköpings län | Kronobergs län | Kalmar län | Blekinge | Gästbok

Asperger-Småland – Kronobergs län

Resurser kring Aspergers syndrom, HF autism och liknande autismtillstånd i Kronobergs län.


Sjukvård & stöd

Barn- och ungdomshabiliteringen
Upp till 18 år.

Barn- och ungdomspsykiatri
Upp till 18 år. Mottagningarna finns i Växjö och Ljungby.

Neuropsykiatriska enheten
Växjö. Vuxna. Utreder exempelvis ADHD, Tourettes, Aspergers syndrom och Autism.

Neuropsykiatriskt team barn och ungdom
Växjö. Barn och ungdom upp till 18 år.

Vuxenpsykiatrin
Vuxna.

Vuxenhabilitering
Kronobergs läns landstings vuxenhabilitering finns i Växjö och i Ljungby.


Kommuner

Alvesta: funktionsnedsättning
Information om LSS, aktiviteter, sysselsättning, hjälpmedel och boenden.

Lessebo: Stöd till funktionshindrade
Här finner du info om särskilda boenden, SoL-insatser och stöd till funktionshindrade (LSS-insatser).

Ljungby: funktionsnedsättning

Markaryd: funktionsnedsättning

Tingsryd: funktionshinderomsorg

Uppvidinge: funktionshindrade
Information om LSS-insatser, gruppboenden, råd & stöd, daglig verksamhet.

Växjö: funktionsnedsättning
Hur du söker LSS-insatser. Om bostadsanpassning. Information om stöd till funktionshindrade, t.ex. boendestöd, kontaktperson ledsagarservice, korttidsvistelse, individuell plan och personlig assistens. På Växjö kommuns site finns också Jobbcenter i Växjö vars målgrupp är personer med Aspergers syndrom och autism.

Älmhult: funktionsnedsättningar


Skolor

Nova internat och skola
12–21 år. Boende och skola för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. "Ungdomarna har i de allra flesta fall Asperger syndrom med eller utan tilläggsdiagnoser."

Sofieberg skola
Växjö. Grundskola för elever med Aspergers syndrom eller autism.


Boenden

Särskilda boenden i kommunernas regi finns det information om på kommunernas respektive hemsidor. Du hittar länkar till dem under rubriken "Kommuner".

Rosenhill, Älmeboda

Familjehuset
Alvesta. Tar bl.a. emot hela familjer och en av målgrupperna är "Familjer som placeras akut eller för utredning och behandling med social problematik, missbruk, kriminalitet, psykisk problematik och svagbegåvade föräldrar.". Ingår i VoB.

Grännaforsa gruppboende
Grännaforsa. Vuxna. Bl.a. LSS-boende. Ingår i Älmeboda vård & omsorg.

Högelids ungdomshenhet
Alvesta. 12–17 år. Psykosociala och neuropsykiatriska problem. Utredningsboende och kortare behandling efteråt, med motivationsarbete inför vidare placering eller behandlingsarbete. Ingår i VoB.

Nova Internat och Skola
Växjö. Ungdomar 12–21 år med neuropsykiatriska funktionshinder. "Nova är en verksamhet där boende, skola och fritidsstruktur utgör helheten." Ingår i VoB.

Rosenhill
Rävemåla, Tingsryd. Vuxna 45 år och uppåt. Boende för fysiskt, psykiskt eller socialt funktionshindrade.

Skåningegård omsorg
Dänningelanda, en mil från Växjö centrum. För vuxna. Boende och daglig verksamhet enligt LSS.

Trehörna
Urshult, Tingsryds kommun. Målgrupp är vuxna med bl.a. begåvningshandikapp och/eller autism och dess undergrupper.


Föreningar

Attention Kronoberg
Intresseförening för barn ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Autism- och Aspergerförbundet.
F.d. Riksföreningen Autism. Lokalavdelning för Kronobergs län.


Artiklar/bloggar

Autismklass startas och psykolog anställs
Älmhult 2008.

Matilda Skog ser ett liv utanför psykiatrin
"Matilda Skog har en högfungerande autism i kombination med ADHD och har sedan 13 års ålder ägnat sig åt självdestruktiva beteenden."

Stort behov att dela sina erfarenheter
"- Behovet att prata av sig är enormt stort, säger Hans Nilsson, i föreningen Attention Kronoberg."


Övrigt

Asperger i andra svenska län


Tipsa gärna oss på Andet (info@andet.se) om länkar.

Om vi länkar till er, så länka gärna till oss. Exempel på kod:
<a href="http://www.asperger-smaland.se/kronoberg.htm">Asperger och autism i Kronobergs län</a>


Uppdaterad: 2014-02-23.
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se
Chanel bags for sale attract more fashionable chanel replica handbags fans. Stability, cushioning, and lightweight training, the type of jogging footwear is stabilizer ones. The main feature of this footwear is their stability with chanel replica handbags an extra cushioning. They are the perfect for those chanel replica who have a natural gait where the foot rolls for the inside or outdoors. To determine if this is a problem for you, turn over an old pair. If either side of the pair shows excessive wear then you will probably be most comfortable with a motion chanel replica sale control pair. But experts believe that a hasty rush job is not a great way to solve the problem. Saddlebags are most commonly used to carry chanel replica luggage on a motorcycle.