Start | Jönköpings län | Kronobergs län | Kalmar län | Blekinge | Gästbok

Blekinge – Blekinge län

Den här sidan samlar resurser kring Aspergers syndrom, HF autism och liknande autismtillstånd i Blekinge.

Blekinge är ett litet landskap med ca 150 000 invånare. Det ligger precis söder om Småland och öster om Skåne. Landskapet har ett län: Blekinge län.


Sjukvård & stöd

Barn- och ungdomspsykiatri
Finns i Karlskrona, Karlshamn och Ronneby.

Vuxenpsykiatri
Finns i Blekinges alla fem kommuner.

Habilitering för barn och vuxna
Finns i Karlskrona och Karlshamn.


Kommuner

Karlshamn: Omsorgsförvaltningen
Här finns sidorna "För personer med funktionsnedsättning" där du finner info om LSS m.m. samt övriga insatser för vuxna där du finner info om SoL-insatser.

Karlskrona: Funktionsnedsättning

Olofström: Handikappomsorgen

Ronneby: Stöd till funktionshindrade

Sölvesborg: Verksamhet omsorg funktionshindrade


Skolor

Fischerströmska gymnasiet – Carpe Diem
Karlskrona. Gymnasieskola för ungdomar med Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd. Boende finns "vägg i vägg"

Kilströmska gymnasiet
Karlskrona. Gymnasiesärskola för ungdomar med utvecklingsstörning och/eller autism.

Klaragymnasiet
Olofström. Vårdförbundets skola för ungdomar med Aspergers syndrom eller högfungerande autism. Internatboende med boendeträning finns också.


Boenden

Karlshamns kommun
Kommunens sida med lista på de kommunala service- och gruppbostäderna.

Sjöarp
Bräkne-Hoby, Ronneby. För vuxna personer med autism på olika utvecklingsnivåer. Boende och daglig verksamhet.

Solägget
Nättraby, Karlskrona. HVB-hem. Flickor och pojkar. Kompetens på bl.a. neuropsykiatri.

Sölvesborgs kommun
Kommunens sida där de kommunala boendena presenteras.


Föreningar

Riksförbundet Attention
Kontaktupgifter för Attention i Blekinge.

Autism- och Aspergerförbundet.
F.d. Riksföreningen Autism. Lokalavdelning Blekinge län.


Artiklar/bloggar

Barn med handikapp i kö – kan inte få vård i tid
Blekinge 2007. "Barn med bokstavshandikapp och autism kan glömma att få vård i tid. Habiliterings- och rehabiliteringskliniken ska spara tolv tjänster."

Det tog 50 år att få rätt diagnos
Om en kvinna med ADHD.

Projekt ska ge ungdomar meningsfull sysselsättning

Satsning på ungdomar med Aspergers syndrom och autism bromsas
Karlskrona 2007. "Flitpengen blir kvar. Men satsningen på Rosenholm för ungdomar med asperger och autism bromsas."

Sänkt kvalité för de handikappade
Karlskrona 2009. Handikappades behov ska bedömas lägre för att spara pengar.


Övrigt

Asperger i andra svenska län


Tipsa gärna oss på Andet (info@andet.se) om länkar.

Om vi länkar till er, så länka gärna till oss. Exempel på kod:
<a href="http://www.asperger-smaland.se/blekinge.htm">Asperger och autism i Blekinge</a>


Uppdaterad: 2014-02-22.
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : ASPI Utbildning AB Andet utbildning och förlag npf-butiken.se
fake omega fake omega rolex replica sale